ايجيبت سات

ايجيبت سات (http://www.3gyptsat.net/vb/)
-   قسم الترددات الفضائية (http://www.3gyptsat.net/vb/f17.html)
-   -   قناة Iran Plus عى القمر Yahsat-1A @ 52.5° East (http://www.3gyptsat.net/vb/t198781.html)

ابو ساره 2012 03-03-2016 06:40 AM

قناة Iran Plus عى القمر Yahsat-1A @ 52.5° East
 

ظهرت قناة

Iran Plus

على التردد

11766

عمودى

27500

عى القمر Yahsat-1A @ 52.5° East

ابو رباب 03-05-2016 09:02 PM

رد: قناة Iran Plus عى القمر Yahsat-1A @ 52.5° East
 
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/s...0thankstm7.gif


الساعة الآن 03:49 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123